Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2020, 3:e kvartalet

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2005, 2:a kvartalet

Inga dokument