Finlands officiella statistik

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012
8.4.2014
Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den offentliga sektorn år 2012 till omkring 1,5 miljarder euro. Jämfört med föregående år ökade utgifterna något. Statens andel av utgifterna var 54 procent och kommunernas och samkommunernas 46 procent.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2015.

Beskrivning: Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter beskriver den summa som staten och kommunerna årligen använder för miljövård. Statens miljövårdsutgifter omfattar de administrativa utgifterna, utgifterna för miljö- och naturvård samt vissa miljövårdsutgifter till följd av områdesanvändning. Merparten av kommunernas utgifter för miljövård utgörs av utgifter för avloppsvatten- och avfallshantering samt luftvård.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfallshantering, investeringar, luftvård, miljöekonomi, miljöskydd, miljövård, miljövårdsinvesteringar, miljövårdsutgifter, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga utgifter, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över den offentliga sektorns miljövårdsutgifter har statistikproduktion upphört
19.12.2014
Statistikproduktionen har upphört.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter [e-publikation].
ISSN=2323-1580. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.6.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jsys/index_sv.html

Dela