Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2010=100, Q4/2017 (preliminär)

Förvaltningsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 109,5 0,2 -0,7
01 Allmän förvaltning 111,5 0,3 -1,2
02 Utrikesministeriet 113,9 0,1 0,0
03 Inrikesministeriet 110,3 0,3 -0,9
031 Polisen 109,8 0,3 -1,1
032 Gränsbevakningsväsendet 109,5 0,3 -1,1
033 Övriga, Inrikesministeriet 112,2 0,3 -0,6
04 Försvarsministeriet 115,1 0,3 -0,9
05 Finansministeriet 110,2 0,2 -0,6
06 Undervisningsministeriet 107,4 0,2 -1,6
062 Undervisningsministeriet - övriga 107,4 0,2 -1,6
07 Jord- och skogsbruksministeriet 112,7 0,4 0,1
08 Kommunikationsministeriet 113,0 0,5 0,6
09 Arbets- och näringsministeriet 111,0 0,3 -0,5
10 Social- och hälsovårdsministeriet 106,4 0,0 -0,9
11 Miljöministeriet 112,1 0,3 -0,5

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2010=100, Q4/2017 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2017/04/jmhi_2017_04_2018-02-13_tau_004_sv.html