Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q4/2017 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 109,5 0,2 -0,7
1. Konsumtionsutgifter 112,0 0,2 -0,3
1.1. Löner och övriga personalkostnader 112,3 0,2 -1,9
1.1.1. Löner och arvoden 114,8 0,2 -0,6
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 101,3 0,2 -8,0
1.2. Betalda pensioner 110,6 0,0 0,6
1.3. Varor och tjänster 113,2 0,4 0,7
2. Transfereringar 108,5 0,2 -0,9
2.1. Transfereringar till kommuner 108,7 0,3 -1,7
2.2. Transfereringar till näringslivet 113,8 0,4 0,4
2.3. Transfereringar till hushåll 106,2 0,0 -0,9
2.4. Transfereringar till allmännyttiga samfund 106,8 0,1 -1,1
2.5. Betalningsandelar till EU 115,4 0,0 0,6
2.6. Transferering till utlandet 115,4 0,0 0,6
3. Realinvesteringar 109,9 0,3 0,8
4. Finansinvesteringar 113,8 0,4 0,4
5. Övriga utgifter 110,4 0,4 0,6

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q4/2017 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2017/04/jmhi_2017_04_2018-02-13_tau_003_sv.html