Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2020, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q1/2017 (preliminär)

Utgiftsslag Index Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 109,2 -1,0 -0,6
1. Konsumtionsutgifter 111,6 -0,7 -0,3
1.1. Löner och övriga personalkostnader 111,8 -2,4 -2,3
1.1.1. Löner och arvoden 114,2 -1,1 -1,0
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 101,0 -8,2 -8,2
1.2. Betalda pensioner 110,6 0,6 0,6
1.3. Varor och tjänster 112,7 0,1 1,3
2. Transfereringar 108,3 -1,1 -0,8
2.1. Transfereringar till kommuner 108,4 -2,0 -1,6
2.2. Transfereringar till näringslivet 113,2 -0,1 1,1
2.3. Transfereringar till hushåll 106,2 -0,9 -0,9
2.4. Transfereringar till allmännyttiga samfund 106,6 -1,3 -1,1
2.5. Betalningsandelar till EU 115,2 0,8 0,8
2.6. Transferering till utlandet 115,2 0,8 0,8
3. Realinvesteringar 109,4 0,4 0,8
4. Finansinvesteringar 113,2 -0,1 1,1
5. Övriga utgifter 109,6 -0,1 0,9

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q1/2017 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2017/01/jmhi_2017_01_2017-06-16_tau_003_sv.html