Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2020, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2010=100, Q1/2017 (preliminär)

Uppgiftsområde Index Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Totalt, inkl. affärsverken 108,2 -1,2 -1,2
1 Totalt, exkl. affärsverken 108,1 -1,3 -1,3
11 Allmän förvaltning 108,9 -1,6 -0,9
12 Social- och hälsovård 108,8 -2,1 -1,5
121 Socialvård 108,0 -2,1 -1,6
122 Hälsovård 109,3 -2,0 -1,5
13 Undervisnings- och kulturverksamhet 105,9 -2,4 -2,0
131 Undervisningsverksamhet 105,3 -2,5 -2,2
132 Kulturverksamhet 109,6 -1,8 -1,0
14 Övriga tjänster 108,7 0,8 -0,2
15 Affärsverksamhet 108,5 2,8 0,4
2 Affärsverken 108,9 -0,5 -0,1

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2010=100, Q1/2017 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2017/01/jmhi_2017_01_2017-06-16_tau_002_sv.html