Finlands officiella statistik

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nästan hälften av den offentliga sektorns utgifter år 2015 hänförde sig till socialskyddet
31.1.2017
Största andelen av den offentliga sektorns utgifter hänförde sig år 2015 till socialskyddet. De därefter största utgifterna gällde allmän offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård samt utbildning. Uppgifterna i statistiken för år 2015 är inte helt jämförbara med tidigare år till följd av revideringen av statistiken över kommunekonomin.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2017.

Beskrivning:
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: den offentliga sektorns utgifter, kommunekonomi, konsumtionsutgifter, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga utgifter, socialskyddsfonder, statsekonomi, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Revideringen av statistiken över kommunekonomin medför ändringar i uppgifterna om den offentliga sektorn
31.1.2017
I januaripublikationen 2017 ändrades siffrorna för statistikåret 2015 när det gäller den offentliga sektorn mer än normalt.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/index_sv.html

Dela