Tabellbilaga 1. Offentliga sektorns EDP-underskott 2007–2016 1)

År Miljoner euro BNP-kvoten, %
Staten Lokal-
förvaltning
Socialskydds-
fonderna
Totalt Staten Lokal-
förvaltning
Socialskydds-
fonderna
Totalt
2007 1 736 -332 8 173 9 577 0,9 -0,2 4,4 5,1
2008 997 -750 7 851 8 098 0,5 -0,4 4,1 4,2
2009 -8 256 -1 130 4 809 -4 577 -4,6 -0,6 2,7 -2,5
2010 -9 951 -407 5 475 -4 883 -5,3 -0,2 2,9 -2,6
2011 -6 402 -1 057 5 403 -2 056 -3,3 -0,5 2,7 -1,0
2012 -7 401 -2 134 5 173 -4 362 -3,7 -1,1 2,6 -2,2
2013 -7 579 -1 467 3 731 -5 315 -3,7 -0,7 1,8 -2,6
2014 -7 761 -1 573 2 737 -6 597 -3,8 -0,8 1,3 -3,2
2015 -6 338 -1 299 1 927 -5 710 -3,0 -0,6 0,9 -2,7
2016* -5 793 -864 2 888 -3 769 -2,7 -0,4 1,3 -1,7
1) Ett negativt värde visar ett underskott, ett positivt värde ett överskott.

Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen 029 551 2307, Atte Virtanen 029 551 3685, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2016, Tabellbilaga 1. Offentliga sektorns EDP-underskott 2007–2016 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2016/jali_2016_2017-10-23_tau_001_sv.html