Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 8.7.2009

Näringsgrenarna inom informationstjänster hade en moderat tillväxt år 2008, IT-tjänsterna fungerade som draglok

Informationstjänsterna hade en moderat tillväxt år 2008. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade omsättningen inom näringsgrenen med 2 procent och steg till närmare 16 miljarder euro. Särskilt kraftig var tillväxten inom IT-tjänster, dvs. 9,1 procent. Inom näringsgrenen uppgick omsättningen till närmare 6,2 miljarder.

Tillväxten inom telekommunikationen, som pågick sedan 1990-talet, upphörde åren 2005 och 2006. Omsättningen började minska år 2007. Enligt de preliminära uppgifterna för år 2008 fortsatte omsättningen att minska år 2008. Omsättningen sjönk med ungefär 7 procent till 5 miljarder euro, vilket motsvarade omsättningen för år 2000.

Omsättningen inom informationstjänster 2006–2008*

Omsättningen inom informationstjänster 2006–2008*

*preliminära uppgifter

I och med att omsättningen ökade sjönk näringsgrenens driftsbidrag med 40 miljoner euro. Driftsbidraget var 2,4 miljarder. I förhållande till rörelseintäkterna försämrades driftsbidraget med en halv procentenhet till 14,6 procent. Mest minskade driftsbidragsprocenten inom förlagsverksamhet och IT-tjänster. Inom telekommunikationen steg driftsbidragsprocenten något till 24,2 procent.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.


Källa: Bokslutsstatistik över Informationstjänster 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Tolkki (09) 1734 2925

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 08.07.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bokslutsstatistik över informationstjänster [e-publikation].
2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/iptp/2008/iptp_2008_2009-07-08_tie_001_sv.html

Dela