Liitetaulukko 28. Ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöönottoon vaikuttaneet tekijät 2012-2014, tekijöiden merkitys, osuus innovaatioita käyttöönottaneista ja ympäristöhyötyjä ilmoittaneista yrityksistä

  Suuri
merkitys
Kohtalainen
merkitys
Vähäinen
merkitys
Ei
relevantti
% % % %
Kaikki toimialat Nykyiset ympäristösäännökset 18,2 31,6 25,1 25,1
Nykyiset ympäristöverot,
-veloitukset tai -maksut
9,0 24,3 34,7 32,0
Tulevaisuuden ympäristö-
säännökset tai -verot
14,1 27,9 32,0 26,0
Julkinen rahoitus, avustus tai
muu rahoituskannustin ympäristöinnovaatioille
5,1 14,2 33,6 47,0
Nykyinen tai tuleva ympäristö-
innovaatioiden kysyntä
13,5 26,5 28,8 31,2
Yrityksen maineen parantaminen 16,4 40,6 26,5 16,5
Vapaaehtoiset toimet, aloitteet tai hankkeet ympäristön kannalta hyvien käytäntöjen muodostamiseksi yrityksen sektorilla 12,2 35,5 32,4 19,8
Korkeat energia-, vesi- tai
materiaalikustannukset
16,3 37,2 27,1 19,4
Julkisten hankintasopimusten
vaatimuksiin vastaaminen
8,7 20,2 28,4 42,6
Teollisuus Nykyiset ympäristösäännökset 18,4 34,7 26,3 20,6
Nykyiset ympäristöverot,
-veloitukset tai -maksut
9,2 26,7 37,0 27,1
Tulevaisuuden ympäristö-
säännökset tai -verot
14,3 33,3 32,5 19,9
Julkinen rahoitus, avustus tai
muu rahoituskannustin ympäristöinnovaatioille
5,9 18,3 32,8 43,0
Nykyinen tai tuleva ympäristö-
innovaatioiden kysyntä
12,9 30,2 29,6 27,3
Yrityksen maineen parantaminen 16,0 43,9 26,7 13,4
Vapaaehtoiset toimet, aloitteet tai hankkeet ympäristön kannalta hyvien käytäntöjen muodostamiseksi yrityksen sektorilla 12,8 38,8 32,6 15,8
Korkeat energia-, vesi- tai
materiaalikustannukset
18,2 42,4 24,8 14,6
Julkisten hankintasopimusten
vaatimuksiin vastaaminen
5,7 19,7 30,7 43,8
Palvelut Nykyiset ympäristösäännökset 18,0 27,7 23,5 30,8
Nykyiset ympäristöverot,
-veloitukset tai -maksut
8,7 21,3 31,7 38,4
Tulevaisuuden ympäristö-
säännökset tai -verot
13,9 21,0 31,3 33,8
Julkinen rahoitus, avustus tai
muu rahoituskannustin ympäristöinnovaatioille
4,1 9,0 34,8 52,1
Nykyinen tai tuleva ympäristö-
innovaatioiden kysyntä
14,2 21,8 27,7 36,2
Yrityksen maineen parantaminen 16,9 36,5 26,2 20,4
Vapaaehtoiset toimet, aloitteet tai hankkeet ympäristön kannalta hyvien käytäntöjen muodostamiseksi yrityksen sektorilla 11,5 31,4 32,2 24,9
Korkeat energia-, vesi- tai
materiaalikustannukset
13,9 30,6 30,0 25,5
Julkisten hankintasopimusten
vaatimuksiin vastaaminen
12,5 20,8 25,5 41,2

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 28. Ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöönottoon vaikuttaneet tekijät 2012-2014, tekijöiden merkitys, osuus innovaatioita käyttöönottaneista ja ympäristöhyötyjä ilmoittaneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_034_fi.html