Liitetaulukko 26a. Innovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012-2014, osuus innovaatioita markkinoille tuoneista tai käyttöönottaneista

Toimiala Henkilöstön suuruus-
luokka
Yritysten luku-
määrä
Tehokkaampi materiaalien tai veden käyttö tuotettua yksikköä kohden Tehokkaampi energian käyttö tai pienentynyt hiilijalanjälki
tuotannossa
Vähäisempi ilman, veden tai maaperän saastuminen tai vähäisempi melusaaste Materiaalien korvaaminen vähemmän saastuttavilla tai vähemmän vaaraa aiheuttavilla Fossiilisten energialähteiden korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä Jätteiden, veden tai materiaalien kierrätys omaan käyttöön tai myyntiin
% % % % % %
Kaikki toimialat 10-49 3366 24,4 32,3 20,4 18,1 10,0 23,3
50-249 961 38,6 48,0 27,8 22,9 15,7 30,2
250- 284 52,5 66,2 45,6 42,6 26,0 41,0
Yhteensä 4611 29,1 37,7 23,5 20,6 12,2 25,8
Teollisuus 10-49 1446 33,6 37,2 25,2 25,3 13,0 36,5
50-249 545 47,8 51,9 32,3 31,2 17,9 42,2
250- 174 64,8 75,1 55,8 53,0 30,1 54,0
Yhteensä 2165 39,7 44,0 29,5 29,0 15,6 39,3
Palvelut 10-49 1920 17,4 28,6 16,8 12,7 7,7 13,3
50-249 416 26,5 42,9 21,8 12,0 12,9 14,4
250- 111 33,1 52,3 29,6 26,2 19,5 20,7
Yhteensä 2446 19,7 32,1 18,2 13,2 9,1 13,8

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 26a. Innovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012-2014, osuus innovaatioita markkinoille tuoneista tai käyttöönottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_030_fi.html