Liitetaulukko 24b. Digitalisaation merkitys yrityksen liiketoiminnalle toimialan mukaan 2012-2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä

Toimiala Yritysten
luku-
määrä
Esineiden
internet
Robotiikka tuotanto-
proses-
seissa
Digitali-
saatio
tuotteiden tuottami-
sessa
Digitali-
saatio
tuotteiden
muotoi-
lussa
Digitali-
saatio
tuotteiden markki-
noinnissa
Digitali-
saatio
tuotteiden
jakelussa
% % % % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 75 13,2 5,1 2,2 0,0 7,1 3,8
10-11 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 355 23,8 19,7 15,8 13,4 32,1 19,9
13-15 Tevanake-teollisuus 100 28,5 6,2 27,5 31,5 49,6 21,7
16-18 Puunjalostusteollisuus 455 27,8 25,4 22,8 12,9 31,4 20,6
19-22 Kemianteollisuus 316 22,8 37,6 22,9 13,5 34,1 25,2
24-25, 28-30 Metalli- ja muu konepajateollisuus 1394 29,0 30,5 21,3 14,4 27,4 16,2
26-27 Elektroniikkateollisuus 276 41,4 29,8 45,2 28,8 41,6 38,9
23, 31-33 Muu teollisuus 547 24,9 22,4 18,0 10,4 26,7 20,4
35-39 Energia- ja jätehuolto 302 31,1 9,7 41,4 5,6 24,0 29,9
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 1296 37,2 10,4 27,0 14,0 49,9 33,6
49-53 Kuljetus ja varastointi 1332 28,6 2,3 19,9 5,4 17,4 21,0
58 Kustannustoiminta 159 31,2 7,8 62,1 50,0 63,2 54,5
59-60 Ohjelmatuotanto ja kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta 86 50,5 5,0 80,9 25,9 88,3 83,2
61 Televiestintä 66 52,6 2,5 57,9 19,7 47,6 50,3
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 562 50,7 14,6 80,5 51,3 68,5 69,5
63 Tietopalvelutoiminta 59 49,5 14,9 88,2 56,5 83,5 80,5
64-66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 375 45,7 11,6 69,5 35,8 64,6 69,4
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 563 43,7 7,2 42,5 25,3 37,5 35,7
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 62 11,7 30,4 42,5 12,2 26,5 23,4
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 196 36,0 8,3 58,5 43,3 74,1 51,2
Kaikki toimialat 8576 33,5 15,9 33,5 18,6 38,1 31,8
05-39 Teollisuus yhteensä 3820 28,0 25,5 23,7 14,0 29,7 21,0
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 4756 37,8 8,3 41,4 22,3 44,9 40,4

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 24b. Digitalisaation merkitys yrityksen liiketoiminnalle toimialan mukaan 2012-2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_028_fi.html