Liitetaulukko 24a. Digitalisaation merkitys yrityksen liiketoiminnalle toimialan mukaan 2012-2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä

Toimiala Yritysten
luku-
määrä
Jokin
maini-
tuista
tekijöistä
merkityk-
seltään
suuri
Jokin
maini-
tuista
tekijöistä
merkityk-
seltään
suuri tai
kohta-
lainen
Digitaaliset
tuotteet
Pilvi-
palvelut
Sosiaalinen
media
% % % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 75 2,2 21,7 3,8 8,6 0,0
10-11 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 355 20,4 58,0 15,5 23,0 33,7
13-15 Tevanake-teollisuus 100 41,5 62,6 23,8 37,2 37,9
16-18 Puunjalostusteollisuus 455 24,1 62,9 24,5 24,0 20,4
19-22 Kemianteollisuus 316 26,6 63,8 19,3 23,7 10,1
24-25, 28-30 Metalli- ja muu konepajateollisuus 1394 26,4 56,3 20,0 19,1 9,1
26-27 Elektroniikkateollisuus 276 39,2 69,2 38,5 31,6 16,9
23, 31-33 Muu teollisuus 547 20,1 56,2 17,0 23,0 16,0
35-39 Energia- ja jätehuolto 302 24,9 62,1 40,6 34,6 13,9
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 1296 32,1 71,8 35,2 31,4 26,3
49-53 Kuljetus ja varastointi 1332 18,4 45,8 24,4 23,2 9,7
58 Kustannustoiminta 159 55,6 78,2 69,5 45,8 59,4
59-60 Ohjelmatuotanto ja kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta 86 65,9 89,9 77,4 61,5 77,7
61 Televiestintä 66 47,3 73,6 68,5 55,2 45,3
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 562 79,4 94,0 85,3 82,1 41,4
63 Tietopalvelutoiminta 59 94,0 100,0 94,0 100,0 61,3
64-66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 375 67,3 81,2 76,2 38,8 31,6
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 563 36,3 68,8 39,6 41,2 13,5
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 62 33,0 62,3 46,3 28,7 5,3
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 196 67,8 86,8 76,5 55,7 74,1
Kaikki toimialat 8576 34,0 64,4 35,9 32,6 21,7
05-39 Teollisuus yhteensä 3820 25,4 58,7 22,4 23,4 15,3
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 4756 41,0 69,0 46,8 40,0 26,8

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 24a. Digitalisaation merkitys yrityksen liiketoiminnalle toimialan mukaan 2012-2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_027_fi.html