Liitetaulukko 23b. Digitalisaation merkitys yrityksen liiketoiminnalle henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012-2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä

Toimiala Henkilöstön suuruus-
luokka
Yritysten lukumäärä Esineiden
internet
Robotiikka
tuotanto-
proses-
seissa
Digitali-
saatio tuotteiden tuotta-
misessa
Digitali-
saatio
tuotteiden muotoi-
lussa
Digitali-
saatio tuotteiden markki-
noinnissa
Digitali-
saatio
tuotteiden
jakelussa
% % % % % %
Kaikki toimialat 10-49 6691 32,1 11,8 30,8 17,3 36,0 29,7
50-249 1518 36,2 28,2 39,9 20,9 42,9 36,1
250- 367 47,6 41,0 56,5 32,2 56,9 51,0
Yhteensä 8576 33,5 15,9 33,5 18,6 38,1 31,8
Teollisuus 10-49 2785 25,3 18,4 20,0 11,8 25,5 18,1
50-249 830 33,1 41,3 30,3 18,1 37,5 25,1
250- 204 44,2 57,7 47,5 27,7 54,8 44,6
Yhteensä 3820 28,0 25,5 23,7 14,0 29,7 21,0
Palvelut 10-49 3905 36,9 7,1 38,5 21,3 43,5 38,0
50-249 688 39,8 12,4 51,5 24,3 49,4 49,3
250- 163 51,9 20,0 67,7 37,8 59,7 59,0
Yhteensä 4756 37,8 8,3 41,4 22,3 44,9 40,4

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 23b. Digitalisaation merkitys yrityksen liiketoiminnalle henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012-2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_026_fi.html