Liitetaulukko 20b. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan hyödyntäminen henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012-2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä

Toimiala Henkilöstön
suuruus-
luokka
Yritysten
lukumäärä
Data, organisaatio-
innovaatioiden kehittäminen
Data, markkinointi-
innovaatioiden kehittäminen
Data
t&k-
toiminnassa
Data tuotanto-
prosessin hallinnassa
Data markkinoin-
nissa
Big
datan
myynti
Big
datan
osto
% % % % % % %
Kaikki toimialat 10-49 6691 7,3 10,8 11,4 12,0 14,7 3,4 4,2
50-249 1518 11,3 15,0 20,1 22,2 21,5 4,4 8,4
250- 367 15,8 24,4 36,4 30,7 31,1 5,2 11,4
Yhteensä 8576 8,3 12,2 14,0 14,6 16,6 3,6 5,3
Teollisuus 10-49 2785 5,9 8,4 10,2 12,8 11,5 2,7 3,8
50-249 830 9,1 13,8 19,5 24,5 19,1 3,7 7,5
250- 204 11,1 20,6 39,7 33,2 33,0 3,3 11,2
Yhteensä 3820 6,9 10,2 13,8 16,4 14,3 3,0 5,0
Palvelut 10-49 3905 8,2 12,6 12,3 11,4 17,0 3,9 4,5
50-249 688 14,0 16,5 20,9 19,4 24,5 5,2 9,4
250- 163 21,7 29,3 32,4 27,6 28,7 7,6 11,6
Yhteensä 4756 9,5 13,7 14,2 13,1 18,5 4,2 5,5

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 20b. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan hyödyntäminen henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012-2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_021_fi.html