Liitetaulukko 20a. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan hyödyntäminen henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012–2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä

Toimiala Henkilöstön suuruus-
luokka
Yritysten
lukumäärä
Jokin mainituista datan käyttö-
kohteista
merkityk-
seltään
suuri
Jokin mainituista datan käyttö-
kohteista
merkityk-
seltään
suuri tai
kohtalainen
Big data,
uusien
tuotteiden kehittä-
minen
Avoin
data,
uusien
tuotteiden kehittä-
minen
Big data,
tuotteiden
paranta-
minen
Avoin
data,
tuotteiden paranta-
minen
Data,
prosessi-
innovaa-
tioiden
kehittä-
minen
% % % % % % %
Kaikki toimialat 10-49 6691 7,6 25,9 7,4 7,1 7,8 6,6 9,4
50-249 1518 14,6 38,7 15,0 11,8 13,2 10,0 17,2
250- 367 25,4 52,4 25,2 15,1 25,0 15,8 27,9
Yhteensä 8576 9,6 29,3 9,5 8,3 9,5 7,6 11,6
Teollisuus 10-49 2785 6,2 21,1 4,1 5,7 5,4 5,1 8,2
50-249 830 11,5 35,0 9,8 8,6 8,8 7,3 15,0
250- 204 26,1 54,8 19,3 15,0 20,1 14,0 27,9
Yhteensä 3820 8,4 25,9 6,1 6,8 6,9 6,0 10,7
Palvelut 10-49 3905 8,6 29,4 9,8 8,1 9,5 7,8 10,3
50-249 688 18,4 43,2 21,3 15,8 18,6 13,4 19,8
250- 163 24,6 49,3 32,6 15,4 31,2 18,0 28,0
Yhteensä 4756 10,6 32,0 12,2 9,4 11,5 8,9 12,3

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 20a. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan hyödyntäminen henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012–2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_020_fi.html