Liitetaulukko 12. Tuoteinnovaatioiden ja muuttamattomien tuotteiden osuudet liikevaihdosta toimialan mukaan 2014

Toimiala Osuudet tuoteinnovaatioita
markkinoille
tuoneiden yritysten
yhteenlasketusta
liikevaihdosta
Osuudet kaikkien yritysten
yhteenlasketusta liikevaihdosta
Markkinoiden
kannalta
uudet
tuotteet
Ainoastaan
yrityksen

kannalta
uudet
tuotteet
Muutta-
mattomat

tuotteet
Markkinoiden kannalta
uudet
tuotteet
Ainoastaan
yrityksen

kannalta
uudet
tuotteet
Muutta-
mattomat

tuotteet
% % % % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 2,8 3,3 94,0 0,9 1,1 98,0
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 1,7 8,4 89,9 1,4 7,2 91,4
13 Tekstiilien valmistus 4,9 3,4 91,7 2,2 1,5 96,2
14 Vaatteiden valmistus 1,1 62,1 36,8 0,8 45,3 54,0
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,5 3,2 96,2 0,2 1,2 98,7
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 8,7 10,3 81,0 5,6 6,6 87,8
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 7,1 7,3 85,6 6,2 6,4 87,4
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 3,9 19,9 76,2 1,0 5,1 94,0
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 3,3 1,4 95,3 2,9 1,3 95,8
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 10,8 7,5 81,6 8,5 5,9 85,6
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 4,5 7,1 88,5 2,8 4,3 92,9
24 Metallien jalostus 3,8 3,5 92,7 3,3 3,1 93,7
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 13,8 8,6 77,6 6,4 4,0 89,6
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 11,4 21,6 66,9 10,0 19,0 71,0
27 Sähkölaitteiden valmistus 15,3 16,6 68,1 10,8 11,7 77,5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 10,8 10,7 78,6 9,8 9,7 80,5
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 10,6 15,1 74,3 5,6 7,9 86,5
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 31,8 37,0 31,2 23,2 27,0 49,8
31 Huonekalujen valmistus 9,8 5,8 84,4 6,8 4,0 89,1
32 Muu valmistus 5,7 6,1 88,1 3,1 3,3 93,6
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3,9 2,3 93,8 2,0 1,2 96,8
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 4,4 1,5 94,1 1,6 0,5 97,9
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 50,0 50,0 , 24,1 24,1 51,8
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 3,5 1,5 95,0 1,8 0,8 97,4
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 3,5 5,1 91,4 1,3 2,0 96,7
49-52 Kuljetus ja varastointi 2,3 13,2 84,5 0,7 4,0 95,3
53 Posti- ja kuriiritoiminta 4,9 0,0 95,1 4,5 0,0 95,5
58 Kustannustoiminta 3,3 12,1 84,7 2,1 7,7 90,2
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 6,5 5,0 88,5 1,9 1,5 96,6
60 Radio- ja televisiotoiminta 18,9 19,4 61,7 1,3 1,3 97,3
61 Televiestintä 0,3 3,0 96,7 0,2 2,8 97,0
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 6,9 16,6 76,5 5,4 13,0 81,6
63 Tietopalvelutoiminta 4,4 17,0 78,6 2,4 9,4 88,2
64 Rahoituspalvelut 2,3 3,1 94,6 0,9 1,2 98,0
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 2,5 6,0 91,4 0,6 1,5 97,9
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 13,9 9,6 76,5 9,1 6,2 84,7
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 8,4 3,5 88,1 4,1 1,7 94,1
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 51,9 36,2 11,9 41,0 28,6 30,5
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 1,7 50,4 47,9 0,4 10,9 88,8
Kaikki toimialat 6,4 8,8 84,8 3,9 5,4 90,7
05-39 Teollisuus yhteensä 7,6 9,5 82,9 5,8 7,3 86,9
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 4,1 7,5 88,4 1,8 3,3 94,9

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 12. Tuoteinnovaatioiden ja muuttamattomien tuotteiden osuudet liikevaihdosta toimialan mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_012_fi.html