Liitetaulukko 10. Tuoteinnovaatioita tehneet innovaatioiden uutuuden ja toimialan mukaan 2012-2014, osuus tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista

Toimiala Yritysten
luku-
määrä
Vain
markkinoiden kannalta
uusia
tuotteita
Vain
ainoastaan
yrityksen
kannalta
uusia
tuotteita
Sekä
markkinoiden että yrityksen kannalta uusia
tuotteita
Markkinoiden kannalta uusia
tuotteita
Ainoastaan
yrityksen
kannalta
uusia
tuotteita
% % % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 5 18,5 22,2 59,3 77,8 81,5
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 154 28,7 43,2 28,1 56,8 71,3
13 Tekstiilien valmistus 23 40,7 27,1 32,1 72,9 59,3
14 Vaatteiden valmistus 18 18,0 46,1 36,0 53,9 82,0
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus .. .. .. .. .. ..
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 82 37,2 40,3 22,5 59,7 62,8
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 38 23,6 49,0 27,4 51,0 76,4
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 17 8,9 50,9 40,2 49,1 91,1
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 80 25,9 47,1 27,0 52,9 74,1
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 103 19,5 53,7 26,8 46,3 80,5
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 51 29,4 34,4 36,2 65,6 70,6
24 Metallien jalostus 16 21,3 53,7 25,0 46,3 78,7
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 232 32,4 34,9 32,7 65,1 67,6
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 92 43,3 33,4 23,3 66,6 56,7
27 Sähkölaitteiden valmistus 73 23,5 41,1 35,4 58,9 76,5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 261 24,1 34,1 41,8 65,9 75,9
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 20 27,1 31,8 41,1 68,2 72,9
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 19 31,4 35,6 32,9 64,4 68,6
31 Huonekalujen valmistus 48 44,1 15,9 40,0 84,1 55,9
32 Muu valmistus 31 41,7 40,7 17,6 59,3 58,3
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 31 14,5 69,5 16,0 30,5 85,5
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 27 25,7 55,0 19,3 45,0 74,3
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu .. .. .. .. .. ..
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 14 49,3 31,3 19,4 68,8 50,7
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 444 25,3 36,4 38,3 63,6 74,7
49-52 Kuljetus ja varastointi 175 15,1 63,8 21,2 36,2 84,9
53 Posti- ja kuriiritoiminta 4 72,2 0,0 27,8 100,0 27,8
58 Kustannustoiminta 73 30,5 52,3 17,2 47,7 69,5
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 4 33,3 33,3 33,3 66,7 66,7
60 Radio- ja televisiotoiminta 4 0,0 50,0 50,0 50,0 100,0
61 Televiestintä 26 13,2 36,9 49,9 63,1 86,8
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 363 20,5 43,3 36,2 56,7 79,5
63 Tietopalvelutoiminta 31 39,0 33,3 27,8 66,7 61,0
64 Rahoituspalvelut 71 27,8 37,1 35,1 62,9 72,2
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 14 7,3 43,6 49,1 56,4 92,7
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 49 27,7 20,5 51,8 79,5 72,3
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 172 34,3 39,9 25,8 60,1 65,7
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 27 63,8 32,5 3,6 67,5 36,2
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 68 31,0 52,0 17,0 48,0 69,0
Kaikki toimialat 2962 27,2 41,0 31,8 59,0 72,8
05-39 Teollisuus yhteensä 1439 29,1 39,5 31,5 60,5 70,9
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 1523 25,4 42,4 32,2 57,6 74,6

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 10. Tuoteinnovaatioita tehneet innovaatioiden uutuuden ja toimialan mukaan 2012-2014, osuus tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_010_fi.html