Liitetaulukko 9. Tuoteinnovaatioita tehneet innovaatioiden uutuuden ja henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012-2014, osuus tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista

Toimiala Henkilöstön
suuruusluokka
Yritysten
lukumäärä
Vain
markkinoiden
kannalta
uusia
tuotteita
Vain
ainoastaan
yrityksen
kannalta
uusia
tuotteita
Sekä
markkinoiden
että yrityksen kannalta uusia tuotteita
Markkinoiden
kannalta
uusia
tuotteita
Ainoastaan
yrityksen
kannalta
uusia
tuotteita
% % % % %
Kaikki toimialat 10-49 2068 29,3 42,1 28,5 57,9 70,7
50-249 657 23,4 44,1 32,4 55,9 76,6
250- 237 18,7 22,5 58,9 77,5 81,3
Yhteensä 2962 27,2 41,0 31,8 59,0 72,8
Teollisuus 10-49 874 35,0 41,0 24,1 59,0 65,0
50-249 403 19,8 43,6 36,6 56,4 80,2
250- 162 20,2 21,1 58,7 78,9 79,8
Yhteensä 1439 29,1 39,5 31,5 60,5 70,9
Palvelut 10-49 1194 25,2 43,0 31,8 57,0 74,8
50-249 254 29,2 45,0 25,8 55,0 70,8
250- 76 15,3 25,4 59,3 74,6 84,7
Yhteensä 1523 25,4 42,4 32,2 57,6 74,6

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 9. Tuoteinnovaatioita tehneet innovaatioiden uutuuden ja henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012-2014, osuus tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_009_fi.html