Liitetaulukko 8. Palveluinnovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2012-2014, osuus palveluinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä

Toimiala Yritysten
luku-
määrä
Oma
yritys
itse
Oma
yritys
yhdessä
muiden
kanssa
Oma yritys
mukauttamalla/
muokkaamalla
muiden
kehittämiä
palveluita
Muut
yritykset
tai
laitokset
% % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta .. .. .. .. ..
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 26 84,1 49,3 3,9 3,9
13 Tekstiilien valmistus .. .. .. .. ..
14 Vaatteiden valmistus 8 59,5 40,5 0,0 40,5
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus .. .. .. .. ..
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 15 100,0 50,8 23,4 25,4
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 16 77,9 93,8 32,8 26,7
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 15 100,0 72,1 37,7 9,8
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 17 64,4 51,0 17,8 11,5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 32 68,8 28,5 42,9 15,6
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 21 68,3 62,6 27,2 10,2
24 Metallien jalostus 4 100,0 71,6 28,4 28,4
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 101 82,2 39,0 25,0 19,8
26 Tietokoneet sekä elektroniset ja optiset tuotteet 44 88,7 37,1 13,6 17,3
27 Sähkölaitteiden valmistus 39 67,5 25,5 31,9 2,6
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 82 71,0 61,0 23,9 4,6
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 5 81,0 0,0 19,0 0,0
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 5 100,0 20,0 0,0 0,0
31 Huonekalujen valmistus 22 100,0 44,7 0,0 0,0
32 Muu valmistus 11 84,2 50,0 0,0 0,0
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 18 66,2 90,0 56,2 28,1
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 27 70,6 55,0 40,5 7,4
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu .. .. .. .. ..
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 11 57,8 51,4 25,7 33,0
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 155 76,6 38,8 21,8 12,8
49-52 Kuljetus ja varastointi 164 67,3 51,6 39,7 17,7
53 Posti- ja kuriiritoiminta 4 72,2 72,2 44,4 72,2
58 Kustannustoiminta 59 83,0 83,0 51,1 24,1
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 4 66,7 66,7 33,3 0,0
60 Radio- ja televisiotoiminta 4 100,0 100,0 50,0 0,0
61 Televiestintä 26 74,7 67,2 74,7 36,1
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 327 94,7 43,5 26,4 5,0
63 Tietopalvelutoiminta 31 72,2 49,9 11,2 0,0
64 Rahoituspalvelut 68 27,1 45,2 24,2 46,1
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 14 43,6 100,0 49,1 21,8
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 49 65,6 72,3 23,4 18,0
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 162 70,3 36,9 21,9 7,7
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 16 73,5 67,3 46,9 20,4
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 68 79,0 62,0 24,0 7,0
Kaikki toimialat 1674 76,7 49,2 27,8 13,4
05-39 Teollisuus yhteensä 525 78,3 48,4 24,6 13,1
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 1148 76,0 49,6 29,3 13,5
1) ,, = tieto salassapitosäännön alainen

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 8. Palveluinnovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2012-2014, osuus palveluinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_008_fi.html