Liitetaulukko 5. Tavarainnovaatioiden kehittäjät suuruusluokan mukaan 2012-2014, osuus tavarainnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä

Toimiala Henkilöstön
suuruusluokka
Yritysten
lukumäärä
Oma yritys
itse
Oma yritys
yhdessä
muiden
kanssa
Oma yritys
mukauttamalla/
muokkaamalla
muiden
kehittämiä
tavaroita
Muut
yritykset tai
laitokset
% % % %
Kaikki toimialat 10-49 1327 76,5 40,7 26,3 17,1
50-249 473 83,7 55,7 26,1 9,1
250- 183 87,8 68,9 31,2 19,8
Yhteensä 1984 79,3 46,9 26,7 15,4
Teollisuus 10-49 805 87,9 36,7 26,6 8,7
50-249 376 82,2 56,8 24,6 5,9
250- 151 89,7 69,1 26,9 16,6
Yhteensä 1331 86,5 46,0 26,1 8,8
Palvelut 10-49 523 59,0 46,9 25,7 30,0
50-249 98 89,6 51,6 31,6 21,1
250- 33 79,1 68,1 50,9 34,7
Yhteensä 653 64,6 48,7 27,8 28,9

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 5. Tavarainnovaatioiden kehittäjät suuruusluokan mukaan 2012-2014, osuus tavarainnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_005_fi.html