Liitetaulukko 3. Innovaatiotoiminnan yleisyys yrityksen tuotteiden maantieteellisten markkinoiden mukaan 2012-2014, osuus yrityksistä

Toimiala Tuotteiden
myynti
Yritysten
lukumäärä
Tuote-
innovaatioita
(tavarat ja
palvelut)
Prosessi-
innovaatioita
Tuote- tai
prosessi-
innovaatioita
Innovaatio-
projekteja
Innovaatio-
toimintaa
Kaikkia
osa-
tekijöitä
% % % % % %
Kaikki toimialat Vain kotimaiset markkinat 4566 24,5 26,1 36,1 19,6 38,2 10,0
Markkinoita EU-maissa ja vastaavissa, ei laajemmin 1477 37,5 36,4 49,4 36,4 55,0 18,9
Markkinoita EU:n ulkopuolella 2482 51,9 40,9 60,3 45,3 63,7 25,6
Markkinoita ei määritelty 51 3,9 9,2 9,2 3,9 9,2 3,9
Teollisuus Vain kotimaiset markkinat 1602 21,0 25,8 34,9 19,2 37,1 7,6
Markkinoita EU-maissa ja vastaavissa, ei laajemmin 668 34,1 35,2 45,7 36,1 51,7 19,1
Markkinoita EU:n ulkopuolella 1537 56,9 46,1 64,5 52,4 68,2 31,8
Markkinoita ei määritelty 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Palvelut Vain kotimaiset markkinat 2964 26,4 26,2 36,7 19,8 38,8 11,3
Markkinoita EU-maissa ja vastaavissa, ei laajemmin 809 40,3 37,3 52,5 36,7 57,6 18,7
Markkinoita EU:n ulkopuolella 945 43,9 32,4 53,4 33,6 56,4 15,5
Markkinoita ei määritelty 38 5,2 12,3 12,3 5,2 12,3 5,2

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 3. Innovaatiotoiminnan yleisyys yrityksen tuotteiden maantieteellisten markkinoiden mukaan 2012-2014, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_003_fi.html