4. Organisaatio- ja markkinointi-innovaatioiden käyttöönotto 2012–2014

Markkinointi- tai organisaatioinnovaatioita otti käyttöönsä vuosina 2012–2014 kaikkiaan 38 prosenttia tutkituista yrityksistä. Teollisuudessa osuus oli 40 prosenttia ja palveluissa 37 prosenttia. Organisaatioinnovaatioiden käyttöönotosta ilmoitti 30 prosenttia yrityksistä teollisuudessa osuuden oltua 31 ja palveluissa 29 prosenttia. Markkinointi-innovaatioita ilmoitti 26 prosenttia yrityksistä, sekä teollisuudessa että palveluissa.

Organisaatioinnovaatiot kohdistuivat vuosina 2012–2014 yleisimmin liiketoimintakäytäntöihin, joiden käyttöönotosta ilmoitti reilu viidennes, 22 prosenttia yrityksistä. Teollisuudessa ja palvelualoilla osuudet olivat vastaavasti 24 ja 21 prosenttia. Vastuiden ja päätöksenteon organisointiin liittyviä innovaatioita otti käyttöönsä 20 prosenttia yrityksistä, teollisuudessa 18 ja palvelualoilla 20 prosenttia yrityksistä. Ulkoisiin suhteisiin liittyviä uusia organisointitapoja ilmoitti 13 prosenttia yrityksistä.

Markkinointi-innovaatiot taas kohdistuivat yleisimmin uuden välineen tai menetelmän käyttöön ottoon tuotteiden myynninedistämisessä. Innovaatioista ilmoitti 18 prosenttia kaikista yrityksistä osuuden oltua sama teollisuudessa ja palveluissa. Muotoiluun tai pakkauksiin, tuotesijoitteluun tai myyntikanaviin ja hinnoitteluun liittyvien innovaatioiden käyttöönotosta ilmoitti kustakin noin joka kymmenes yritys.

Kuvio 19. Organisaatioinnovaatioiden käyttöönoton yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 19. Organisaatioinnovaatioiden käyttöönoton yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 20. Markkinointi-innovaatioiden käyttönoton yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012–2014, osuus yriyksistä

Kuvio 20. Markkinointi-innovaatioiden käyttönoton yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012–2014, osuus yriyksistä
Vuosina 2012–2014 markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käyttöönotto oli yleisintä tekstiilien valmistuksessa, tietokoneiden ja elektronisten sekä optisten tuotteiden valmistuksessa, ohjelmistotoimialalla ja tietopalvelutoiminnassa.

Kuvio 21. Markkinointi- tai organisaatioinnovaatioiden käyttöönoton yleisyys toimialoittain teollisuudessa 2012–2014

Kuvio 21. Markkinointi- tai organisaatioinnovaatioiden käyttöönoton yleisyys toimialoittain teollisuudessa 2012–2014

Kuvio 22. Markkinointi- tai organisaatioinnovaatioiden käyttöönoton yleisyys toimialoittain palveluissa 2012–2014

Kuvio 22. Markkinointi- tai organisaatioinnovaatioiden käyttöönoton yleisyys toimialoittain palveluissa 2012–2014

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, 4. Organisaatio- ja markkinointi-innovaatioiden käyttöönotto 2012–2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_kat_004_fi.html