2. Innovaatiotoiminnan yleisyys yrityksissä 2012–2014

Innovaatiotoiminnan harjoittamisesta vuosina 2012–2014 ilmoitti kaikkiaan reilu puolet, 55 prosenttia, tutkitun kohdejoukon yrityksistä. Tämä oli edellistutkimusten tasolla innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuuden oltua 53 prosenttia vuosina 2010–2012 ja 56 prosenttia vuosina 2008–2010.

Valtaosa innovaatiotoimintaa harjoittaneista oli kehittänyt tai ottanut käyttöönsä tuote- tai prosessi-innovaatioita. Tuotteisiin tai prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa ilmoitti nyt 48 prosenttia kaikista yrityksistä, kun edellisissä tutkimuksissa osuudet olivat 45 ja 46 prosenttia. Organisaatio- ja markkinointi-innovaatioita käyttöön ottaneiden yritysten osuus säilyi edellistutkimuksen tasolla osuuksien oltua nyt 30 ja 26 prosenttia yrityksistä. Organisaatio- tai markkinointi-innovaatioiden käyttöönotosta ilmoittivat yleisimmin yritykset, jotka olivat harjoittaneet myös tuotteisiin tai prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa.

Yleiskuva innovaatiotoiminnan yleisyydestä on säilynyt melko lailla edellistutkimusten tasolla. Teollisuuden yritykset harjoittavat etenkin tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa palvelualojen yrityksiä yleisemmin. Teollisuudessa tuote- tai prosessi-innovaatioita kehittäneiden tai käyttöönottaneiden osuus oli 52 prosenttia palvelualoilla osuuden oltua 45 prosenttia kaikista yrityksistä. Kaikkiaan innovaatiotoimintaa oli teollisuuden yrityksistä 58 prosentilla ja palvelualojen yrityksistä 53 prosentilla.

Kokoluokittainen tarkastelu osoittaa suurten yritysten innovoivan edelleen pienempiä yleisemmin. Etenkin teollisuudessa kokoluokkien väliset erot innovaatiotoiminnan ilmoittamisessa ovat selkeitä. Tuotteita ja prosesseja innovoineiden osuus tutkittujen yritysten pienimmässä kokoluokassa oli teollisuudessa 46 prosenttia, kun vähintään 250 henkilöä työllistävien yritysten keskuudessa innovaatiotoimintaa ilmoitti 85 prosenttia yrityksistä. Palvelualoilla erot ovat pienemmät – pienimmän kokoluokan yrityksistä 43 prosenttia harjoitti tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa, kun suurimmassa kokoluokassa osuus oli 59 prosenttia. Palvelualojen pienimmistä tarkastelluista yrityksistä innovaatiotoimintaa ilmoittaneiden osuus nousi aiemmasta niin, että se oli jo lähellä pienimpien teollisuusyritysten innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuutta.

Kuvio 1. Tuotteisiin ja prosesseihin liittyvän innovaatiotoiminnan yleisyys yrityksen kokoluokan mukaan teollisuudessa ja palveluissa 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 1. Tuotteisiin ja prosesseihin liittyvän innovaatiotoiminnan yleisyys yrityksen kokoluokan mukaan teollisuudessa ja palveluissa 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 2. Innovaatiotoiminnan (ml. markkinointi- ja organisaatioinnovaatiot) yleisyys yrityksen kokoluokan mukaan teollisuudessa ja palveluissa 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 2. Innovaatiotoiminnan (ml. markkinointi- ja organisaatioinnovaatiot) yleisyys yrityksen kokoluokan mukaan teollisuudessa ja palveluissa 2012–2014, osuus yrityksistä
Teollisuudessa innovaatiotoiminnan harjoittaminen oli yleisintä tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksessa, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa ja tekstiilien valmistuksessa. Näistä ensin mainituilla toimialoilla innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuudet ovat olleet korkeita myös edellistutkimuksissa.

Palvelualoilla vastaavasti yritykset ilmoittivat yleisimmin innovaatiotoimintaa ohjelmistojen tuotannossa, rahoitusta ja vakuuttamista palvelevassa toiminnassa sekä tietopalvelutoiminnassa, televiestinnässä ja tutkimuksen ja kehittämisen alalla. Nämä alat olivat myös edellisessä tutkimuksessa aloja, joilla innovoitiin yleisimmin.

Kuvio 3. Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 3. Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 4. Innovaatiotoiminnan yleisyys palvelualoilla toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 4. Innovaatiotoiminnan yleisyys palvelualoilla toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä
Aiempien vuosien tavoin myös vuosina 2012–2014 konserneihin kuuluvat yritykset ilmoittivat innovaatiotoimintaa yleisemmin kuin itsenäisesti toimivat yritykset. Itsenäisesti toimivista yrityksistä 53 prosenttia ilmoitti innovaatiotoiminnasta, kotimaisiin konserneihin kuuluvista yrityksistä 57 prosenttia ja kansainvälisiin konserneihin kuuluvista yrityksistä 61 prosenttia. Kansainvälisiin konserneihin kuuluvat yritykset erottautuivat ennen kaikkea tuoteinnovaatioiden markkinoille tuomisen yleisyydessä, sillä tuoteinnovaatioita ilmoittaneiden osuus niistä oli 45 prosenttia, kun itsenäisten yritysten osalta osuus oli 31 prosenttia ja kotimaisiin konserneihin kuuluneilla yrityksillä 36 prosenttia.

Kuvio 5. Innovaatiotoiminnan yleisyys yritysmuodon mukaan 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 5. Innovaatiotoiminnan yleisyys yritysmuodon mukaan 2012–2014, osuus yrityksistä
Innovaatiotoiminnan harjoittaminen myös yleistyy mitä laajemmilla maantieteellisillä markkinoilla yritys myy tuotteitaan. Ainoastaan kotimaisilla markkinoilla toimivista yrityksistä vajaa 40 prosenttia ilmoitti vuosina 2012–2014 tuotteisiin ja prosesseihin liittyvästä innovaatiotoiminnasta ja vajaa kolmannes ei-teknologisten innovaatioiden käyttöönotosta. Yrityksistä, jotka toimivat EU-markkinoilla, innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuudet olivat vastaavasti 55 ja 44 prosenttia. EU:n ulkopuolella sijaitsevilla markkinoilla myyvistä innovaatiotoimintaa ilmoitti 64 prosenttia (tuotteisiin ja prosesseihin liittyvä innovaatiotoiminta) ja 50 prosenttia (organisaatio- ja markkinointi-innovaatiot).

Tutkimuksen tulokset eri taustamuuttujien suhteen – henkilöstön suuruusluokka, toimiala sekä teollisuus ja palvelut yhteensä, yritysmuoto ja tuotteiden maantieteellinen markkina – löytyvät tarkemmin tilaston kotisivuilta tietokantataulukoista sekä tämän katsauksen liitetaulukoista.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, 2. Innovaatiotoiminnan yleisyys yrityksissä 2012–2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_kat_002_fi.html