Finlands officiella statistik

Luftfart

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 98 procent i maj 2020
25.6.2020
Totalt 44 970 passagerare flög via Finlands flygplatser i maj 2020, vilket var 98 procent färre än i maj 2019. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 36 225 och på övriga inrikes flygplatser till sammantaget 8 745. Helsingfors-Vanda stod för 81 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Nästa offentliggörande:
30.7.2020

Beskrivning: Statistiken över luftfart beskriver flygtrafik och transporter av passagerare, gods och post på de finska flygplatserna. Statistikcentralen samlar in uppgifter för statistiken från flygplatsbolag verksamma i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftfart, flygtrafik, passagerartrafik, linjeflyg, reguljärflyg, charterflyg, landningar, starter, gods.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/index_sv.html