Kuvio 1. Tietotekniikan käyttö yrityksissä kokoluokittain keväällä 2008

Kuvio 1. Tietotekniikan käyttö yrityksissä kokoluokittain keväällä 2008

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Matti Parkkinen


Päivitetty 20.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2008, Kuvio 1. Tietotekniikan käyttö yrityksissä kokoluokittain keväällä 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2008/icte_2008_2008-11-20_kuv_001_fi.html