Tilläggsuppgifter

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hydrologiska observationer [e-publikation].
Helsinki: Statens miljöförvaltning [hänvisat: 10.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hydrlv/yht_sv.html