Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 21.12.2007

Henkilöstörahastojen määrä kasvoi vuonna 2006

Henkilöstörahastojen arvo oli 479 miljoonaa euroa vuonna 2006. Rahastojen yhteenlaskettu arvo kasvoi vuodessa 97 miljoonaa euroa eli runsaat 25 prosenttia. Jäsentä kohden arvo oli 3 939 euroa eli runsaat 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2005. Tilastoitujen henkilöstörahastojen lukumäärä kasvoi viidellä rahastolla vuodesta 2005. Vuonna 2006 tilastoitiin yhteensä 50 rahastoa. Rahastojen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 121 698 vuonna 2006, kun se vuotta aiemmin oli 107 016. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta henkilöstörahastojen tilinpäätöstilastosta. Vuoden 2006 tilasto sisältää rahastot, joiden tilikausi päättyi 30.6.2006-29.6.2007.

Tilastoitujen henkilöstörahastojen ja niiden jäsenten yhteenlaskettu lukumäärä vuosina 1995-2006

Voittopalkkioita 94 miljoonaa euroa

Vuonna 2006 henkilöstörahastojen tilikauden tulos oli yhteensä 134 miljoonaa euroa. Rahastojen tilikauden tulos kasvoi 49 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tilastossa mukana olleista henkilöstörahastoista 40 rahastoa sai voittopalkkioita vuonna 2006. Voittopalkkioita tuloutettiin kaikkiaan 94 miljoonaa euroa. Voittopalkkioiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 38 prosenttia. Jäsentä kohden laskettuna voittopalkkio oli näissä rahastoissa keskimäärin 980 euroa, kun se vuotta aiemmin oli keskimäärin 880 euroa.

Henkilöstörahastojen jäsenet nostivat tilikauden aikana rahasto-osuuksia 57 miljoonaa euroa kaikkiaan 44 henkilöstörahastossa. Jäsentä kohden nostettu osuus oli näissä rahastoissa keskimäärin 550 euroa. Vuonna 2005 nostettu osuus oli keskimäärin 750 euroa jäsentä kohden. Sekä maksettujen voittopalkkioiden että rahasto-osuuksien nostojen suuruus vaihtelee merkittävästi rahastojen välillä.

Henkilöstörahastojen tilikauden tulos ja saadut voittopalkkiot vuosina 1995 -2006, milj. euroa

Sijoitusrahasto-osuudet suurin sijoituskohde

Vuonna 2006 henkilöstörahastojen jäsenosuuspääoma oli yhteensä 439 miljoonaa euroa eli vajaat 22 prosenttia edellisvuotta suurempi. Jäsenosuuspääoman sijoitustoiminta tuotti tilivuonna 43 miljoonaa euroa eli 75 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Sijoitustoiminnan kulut pysyivät lähes ennallaan 2 miljoonassa eurossa. Jäsenosuuspääoman sijoituksista 57 prosenttia oli sijoitettuna sijoitusrahastoihin. Osakkeisiin ja osuuksiin oli sijoitettu 34 ja joukkovelkakirjoihin 7 prosenttia varoista.

Lähde: Henkilöstörahastot 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kannas (09) 1734 3539, Rita Sorsa (09) 1734 3326, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 21.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Henkilöstörahastot [verkkojulkaisu].
2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hrah/2006/hrah_2006_2007-12-21_tie_001.html