Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 7.6.2007

Henkilöstörahastojen arvo 382 miljoonaa euroa vuonna 2005

Henkilöstörahastojen arvo oli 382 miljoonaa euroa vuonna 2005. Jäsentä kohden arvo oli 3 572 euroa. Rahastojen yhteenlaskettu arvo kasvoi vuodessa 97 miljoonaa euroa. Jäsentä kohden laskettu arvo kuitenkin pieneni yhdeksän prosenttia vuodesta 2004. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta henkilöstörahastojen tilinpäätöstilastosta. Tilastossa on mukana 45 rahastoa, jotka tekivät tilinpäätöksen vuonna 2005. Näiden rahastojen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 107 016.

Vuonna 2005 voittopalkkioita tuloutettiin kaikkiaan 68 miljoonaa euroa yhteensä 37 henkilöstörahastolle. Näissä rahastoissa voittopalkkio oli keskimäärin 880 euroa jäsentä kohden, kun se vuotta aiemmin oli 1190 euroa.

Henkilöstörahastojen jäsenet nostivat rahasto-osuuksia 45 miljoonan euron edestä yhteensä 34 rahastossa. Jäsentä kohden maksettu osuus oli näissä rahastoissa keskimäärin 750 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 655 euroa. Sekä maksettujen voittopalkkioiden että rahasto-osuuksien nostojen suuruus vaihtelee merkittävästi eri rahastoissa.

Henkilöstörahastojen arvo vuosina 1995 - 2005, miljoonaa euroa

Lähde: Henkilöstörahastot 2005. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Olli Kannas (09) 1734 3539, Rita Sorsa (09) 1734 3326, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 7.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Henkilöstörahastot [verkkojulkaisu].
2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hrah/2005/hrah_2005_2007-06-07_tie_001.html