Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Henkilöstörahastojen tilinpäätös vuonna 2005

Henkilöstörahasto on suomalaisen yrityksen tai viraston henkilöstön omistama ja hallinnoima yhteisö, jonka tarkoituksena on toimia työntekijöiden palkitsemismuotona ja siten lisätä henkilöstön työmotivaatiota ja edistää yrityksen menestymistä ja kilpailukykyä. Rahaston tehtävä on sijoittaa yrityksen tai viraston sille suorittamat voittopalkkiot ja maksaa jäsenille heidän rahasto-osuutensa.

Tilastokeskuksen henkilöstörahastojen tilinpäätöstilastossa on koottu yhteen tiedot Työministeriön henkilöstörahastorekisterissä olevien rahastojen tilinpäätöksistä. Henkilöstörahastojen tilikausi vaihtelee rahastoittain. Vuoden 2005 tilastossa on mukana ne rahastot, joiden tilikausi päättyi 30.6.2005-29.6.2006. Tilastossa on mukana kaikkiaan 45 rahastoa.

Henkilöstörahastojen arvo kasvoi kolmanneksen

Henkilöstörahastojen arvo oli 382 miljoonaa euroa vuonna 2005. Rahastojen yhteenlaskettu arvo kasvoi vuodessa 97 miljoonaa euroa eli 34 prosenttia. Jäsentä kohden arvo oli 3 572 euroa, joka puolestaan pieneni yhdeksän prosenttia vuodesta 2004.

Henkilöstörahastojen jäsenet nostivat rahasto-osuuksia vuoden 2005 aikana yhteensä 45 miljoonan euron edestä kaikkiaan 34 henkilöstörahastossa. Jäsentä kohden maksettu osuus oli näissä rahastoissa keskimäärin 750 euroa. Maksettu osuus vaihteli rahastojen välillä 5 eurosta 5300 euroon. Vuonna 2001 maksettu osuus oli keskimäärin 655 euroa jäsentä kohden.

Voittopalkkioita 68 miljoonaa euroa

Vuonna 2005 henkilöstörahastojen tilikauden tulos oli yhteensä 90 miljoonaa euroa. Rahastojen tilikauden tulos kasvoi 27 prosenttia edellisvuodesta. Selvityksessä mukana olleista henkilöstörahastoista 37 rahastoa sai voittopalkkioita vuonna 2005. Voittopalkkioita tuloutettiin kaikkiaan 68 miljoonaa euroa. Voittopalkkioiden määrä kasvoi vuoden aikana 8 miljoonaa euroa. Jäsentä kohden laskettuna voittopalkkio oli näissä rahastoissa keskimäärin 880 euroa. Maksettu osuus vaihteli rahastojen välillä 50 eurosta 3550 euroon. Vuonna 2004 maksettu osuus oli keskimäärin 1190 euroa jäsentä kohden.

Henkilöstörahastojen tilikauden tulos ja saadut voittopalkkiot vuosina 1995 -2005, milj. euroa

Tuotot nousivat 10 miljoonaa euroa

Vuonna 2005 henkilöstörahastojen jäsenosuuspääoma oli 360 miljoonaa euroa, yli 30 prosenttia edellisvuotta suurempi. Rahastojen yhteenlasketun jäsenosuuspääoman sijoitustoiminta tuotti tilivuonna vajaat 25 miljoonaa euroa, lähes 10 miljoona euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Sijoitustoiminnan kulut pysyivät lähes ennallaan 2 miljoonassa eurossa. Kulut suhteessa tuottoihin olivat 8 prosenttia.

Jäsenosuuspääoman sijoitukset olivat yhteensä 363 miljoonaa euroa, josta sijoitusrahastoihin oli sijoitettuna 51 prosenttia. Osakkeisiin ja osuuksiin oli sijoitettu 32 ja joukkovelkakirjoihin 6 prosenttia varoista. Oman konsernin yrityksiin oli sijoitettu 22 prosenttia kaikista sijoituksista.

Jäsenosuuspääoman sijoitusten jakautuminen vuonna 2005, yht. 363 milj. euroa

Henkilöstörahastojen määrä kasvoi

Tilastoitujen henkilöstörahastojen lukumäärä kasvoi kahdellatoista rahastolla vuodesta 2004. Vuonna 2005 tilastoitiin yhteensä 45 rahastoa. Aiempina vuosina henkilöstörahastojen määrä on pysynyt lähes muuttumattomana. Rahastojen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 107 016 vuonna 2005, kun se vuotta aiemmin oli 72 910.


Päivitetty 7.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Henkilöstörahastot [verkkojulkaisu].
2005, Henkilöstörahastojen tilinpäätös vuonna 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hrah/2005/hrah_2005_2007-06-07_kat_001.html