Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tilastokeskus on lopettanut kuukausittaisten HEX-osakeindeksien julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut kuukausittaisten HEX-osakeindeksien julkaisemisen vuoden 2006 alusta. Vastaavia tietoja osakeindeksien kuukausikehityksestä jul-kaistaan mm. OMX-Helsingin pörssin internet-sivuilla sekä Suomen Pankin Ra-hoitusmarkkinat- tilastokatsauksessa.

Tilastokeskus lopetti toimialoittaisten osakeindeksien julkaisemisen jo heinäkuun 2005 viiteajankohdasta alkaen OMX- Helsingin pörssin siirryttyä käyttämään uutta kansainvälistä toimialaluokitusta. Koska uusi luokitus ei ollut vertailukelpoinen vanhan toimialaluokituksen kanssa, vanhoja indeksisarjoja ei ollut mahdollista enää jatkaa. Muista osakeindeksisarjoista HEX-yleisindeksin, portfolioindeksin, OMXH25-indeksin ja HEXTech-indeksin kuukausittaisten pistelukujen julkaise-mista jatkettiin joulukuun 2005 viiteajankohtaan saakka.


Päivitetty 7.4.2006

Viittausohje:

Tilasto: HEX -osakeindeksi [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hex/hex_2006-04-07_uut_001.html