2. Europaparlamentet, namn och förkortningar på de politiska grupperna samt de finländska ledamöternas partitillhörighet 2014

Den finländska
ledamotens
partitillhörighet
Förkortning Gruppens namn
på svenska
Gruppens namn
på engelska
och förkortning
Samlingspartiet
SAML
EPP Europeiska
folkpartiets
grupp
(kristdemokrater)
EPP
Group of the European
People's Party
(Christian Democrats)
EPP
Centern
i Finland
CENT
Svenska
folkpartiet
i Finland
SFP
ALDE Alliansen
liberaler och
demokrater
för Europa
ALDE
Alliance
of Liberals and
Democrats for Europe
ALDE
Sannfinländarna
SAF
ECR Europeiska
konservativa
och reformister
ECR
European
conservatives
and Reformists
ECR
Finlands
Socialdemokratiska
Parti
SDP
S & D Gruppen Progressiva
förbundet av
Socialdemokrater
i Europaparlamentet
S & D
Group of the Progressive
Alliance of Socialists
and Democrats in the
European Parliament
S & D
Gröna
förbundet
GRÖNA
Gröna/EFA De Gröna/
Europeiska
fria alliansen
Gröna/EFA
The Greens/European
Free Alliance
Greens/EFA
Vänsterförbundet
VÄNST
GUE/NGL Europeiska
förenade
vänstern/
Nordisk
grön vänster
GUE/NGL
European
United
Left/Nordic
Green
Left
GUE/NGL
.. EFD Gruppen Frihet
och demokrati
i Europa
EFD
Europe of
Freedom and
democracy Group
EFD
.. NI Grupplösa -
Ledamöter som
inte tillhör
någon politisk
grupp
NI
Non-attached
Members -
Members not
belonging to
any political
group
NI

Källa: Europaparlamentsvalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio 029 551 3239, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 11.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. 2014, 2. Europaparlamentet, namn och förkortningar på de politiska grupperna samt de finländska ledamöternas partitillhörighet 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/2014/euvaa_2014_2014-06-11_tau_002_sv.html