1. Kandidaternas åldersgrupp efter kön och parti i europaparlamentsvalet 2014

Parti Totalt Åldersgrupp Medel-
ålder
Europa-
parl.
Riks-
ledam.
18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
Alla
totalt
251 - 12 26 24 38 25 33 29 23 17 14 10 45,0 11 40
Totalt
män
150 - 8 15 16 22 10 21 18 12 13 7 8 45,3 5 18
Totalt
kvinnor
101 - 4 11 8 16 15 12 11 11 4 7 2 44,5 6 22
SAML
totalt
20 - 2 2 1 1 3 5 3 1 - 1 1 44,3 3 5
SAML
män
9 - 1 1 - - 1 3 2 - - - 1 45,7 1 2
SAML
kvinnor
11 - 1 1 1 1 2 2 1 1 - 1 - 43,1 2 3
SDP
totalt
20 - - 2 2 1 2 2 3 5 1 2 - 48,4 2 6
SDP
män
11 - - 1 - 1 - 2 2 4 1 - - 50,0 1 3
SDP
kvinnor
9 - - 1 2 - 2 - 1 1 - 2 - 46,3 1 3
SAF
totalt
20 - - 1 - 7 2 2 2 1 3 - 2 48,0 1 9
SAF
män
13 - - 1 - 4 2 1 1 - 2 - 2 48,7 1 4
SAF
kvinnor
7 - - - - 3 - 1 1 1 1 - - 46,6 - 5
CENT
totalt
20 - 1 4 - 4 3 3 3 1 - 1 - 41,3 2 3
CENT
män
12 - 1 3 - - 2 2 3 - - 1 - 41,8 1 1
CENT
kvinnor
8 - - 1 - 4 1 1 - 1 - - - 40,5 1 2
VÄNST
totalt
20 - 1 3 2 5 - 1 2 3 1 2 - 43,7 - 6
VÄNST
män
11 - 1 1 2 2 - 1 1 2 1 - - 42,2 - 2
VÄNST
kvinnor
9 - - 2 - 3 - - 1 1 - 2 - 45,4 - 4
GRÖNA
totalt
20 - 1 2 4 4 2 3 1 1 - 1 1 41,3 1 4
GRÖNA
män
8 - - 1 3 2 - - 1 - - 1 - 39,8 - 1
GRÖNA
kvinnor
12 - 1 1 1 2 2 3 - 1 - - 1 42,3 1 3
SFP
totalt
20 - 1 2 - 3 2 4 3 1 1 1 2 48,4 1 3
SFP
män
11 - - 1 - 2 1 2 1 - 1 1 2 52,5 1 2
SFP
kvinnor
9 - 1 1 - 1 1 2 2 1 - - - 43,3 - 1
KD
totalt
20 - 1 1 1 3 3 3 3 4 1 - - 45,5 1 4
KD
män
11 - 1 1 1 2 - 1 1 3 1 - - 43,8 - 3
KD
kvinnor
9 - - - - 1 3 2 2 1 - - - 47,6 1 1
IP
totalt
20 - - 1 2 1 2 4 3 2 2 2 1 49,7 - -
IP
män
16 - - 1 1 1 1 4 3 1 2 1 1 49,8 - -
IP
kvinnor
4 - - - 1 - 1 - - 1 - 1 - 49,5 - -
KA
totalt
5 - - - - - - - 1 - 2 1 1 63,0 - -
KA
män
- - - - - - - - - - - - - - - -
KA
kvinnor
5 - - - - - - - 1 - 2 1 1 63,0 - -
Piratp.
totalt
20 - 1 4 5 5 3 1 - - - 1 - 35,5 - -
Piratp.
män
15 - - 2 5 4 3 - - - - 1 - 36,9 - -
Piratp.
kvinnor
5 - 1 2 - 1 - 1 - - - - - 31,4 - -
Förändr.
2011
totalt
20 - 2 2 5 3 - 1 3 - 2 - 2 42,4 - -
Förändr.
2011
män
16 - 2 1 4 3 - 1 2 - 1 - 2 41,9 - -
Förändr.
2011
kvinnor
4 - - 1 1 - - - 1 - 1 - - 44,0 - -
SVR
totalt
5 - - - - - 1 2 1 - 1 - - 49,6 - -
SVR
män
4 - - - - - - 2 1 - 1 - - 52,0 - -
SVR
kvinnor
1 - - - - - 1 - - - - - - .. - -
FKP
totalt
20 - 2 2 2 1 2 2 - 4 3 2 - 46,0 - -
FKP
män
13 - 2 1 - 1 - 2 - 2 3 2 - 48,8 - -
FKP
kvinnor
7 - - 1 2 - 2 - - 2 - - - 40,7 - -
Valmans-
föreningarna
totalt
1 - - - - - - - 1 - - - - .. - -
Valmans-
föreningarna
män
- - - - - - - - - - - - - - - -
Valmans-
föreningarna
kvinnor
1 - - - - - - - 1 - - - - .. - -

Källa: Europaparlamentsvalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio 09 1734 3239, Jaana Asikainen 09 1734 3506

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 30.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. Uppställning av kandidater 2014, 1. Kandidaternas åldersgrupp efter kön och parti i europaparlamentsvalet 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/2014/01/euvaa_2014_01_2014-04-30_tau_001_sv.html