Julkaistu: 14.5.2009

Ehdokkaiden asettaminen europarlamenttivaaleissa 2009

Euroopan unionin 27 maassa toimitetaan Euroopan parlamentin jäsenten vaalit 4.-7.6.2009. Suomessa vaalipäivä on 7.6.2009. Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 27.–30.5. ja 1.–2.6.2009 ja ulkomailla 27.-30.5.2009. Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kussakin jäsenvaltiossa valtion kansallisen vaalilainsäädännön mukaisesti, tämän lisäksi noudatetaan EU:n vaalisäädöksen määräyksiä. Parlamenttiin valitaan viideksi vuodeksi vaalikaudelle 2009 - 2014 yhteensä 736 jäsentä, joista Suomen jäseniä 13.

Ehdokkaita Suomen europarlamenttivaaleissa voivat asettaa rekisteröidyt puolueet ja äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja. Kukin puolue tai vaaliliitto voi asettaa enintään 20 ehdokasta, kaikki ehdokkaat asetetaan valtakunnallisesti koko maahan. Näitä vaaleja varten perustettiin yksi valitsijayhdistys.

Neljästätoista rekisteröidystä puolueesta kolmetoista puoluetta sekä yksi valitsijayhdistys asettivat ehdokkaita parlamenttivaaleihin (KTP ei asettanut ehdokkaita), yhteensä 241. Ehdokkaista oli miehiä 139 ja naisia 102. KOK, SDP ja VAS asettivat yhtä monta nais- ja miesehdokasta. Ehdokkaista naisenemmistö on VIHR:llä, 11 naista ja 9 miestä. Muissa puolueissa ehdokkaiden enemmistö oli miehiä. Lain salliman enimmäismäärän (20) ehdokkaita asettivat kaikki ehdokkaita asettaneet puolueet. KD:n ja PS:n vaaliliitto asetti myös yhteensä 20 ehdokasta (kumpikin puolue 10 ehdokasta). SSP (Suomen senioripuolue ) oli vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa mukana nimellä EKA (Eläkeläiset Kansan Asialla) asettaen tuolloin 12 ehdokasta. IP (Itsenäisyyspuolue) ja STP (Suomen Työväenpuolue) osallistuivat näihin vaaleihin uusina puolueina, nykyinen IP vuonna 2004 nimellä VSL (Itsenäisyyspuolue Vapaan Suomen Liitto) ja nykyinen STP vuonna 2004 nimellä VEV (Vaihtoehtoväki) eivät osallistuneet edellisiin europarlamenttivaaleihin.

Näissä vaaleissa ehdokkaiden keski-ikä oli 48,2 vuotta, mikä on lähes kolme vuotta korkeampi kuin vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa (45,6 vuotta). Alle 25-vuotiaita ehdokkaita on vain viisi, kun edellisissä europarlamenttivaaleissa alle 25-vuotiaita ehdokkaita oli vielä 23. Ehdokkaista on 50-vuotiaita tai sitä vanhempia yli puolet (121).

Ehdokkaiden lukumäärä sukupuolen mukaan puolueittain europarlamenttivaaleissa 2009

Ehdokkaat Yht.   KOK    KESK   SDP    VIHR   VAS    RKP    KD     PS     SKP    SSP    IP     KA     STP    valitsija-
yhd.     
Yhteensä 241 20 20 20 20 20 20 10 10 20 20 20 20 20    1
Miehet 139 10 13 10   9 10 11   6   7 11 15 12 11 14    -
Naiset 102 10   7 10 11 10   9   4   3   9   5   8   9   6    1

Lähde: Europarlamenttivaalit 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Moisio 09 1734 3239, Jaana Asikainen 09 1734 3506, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (337,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Europarlamenttivaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2898. Ehdokasasettelu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/euvaa/2009/01/euvaa_2009_01_2009-05-14_tie_001_fi.html