Tabellbilaga 10. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter landskap 2017

Landskap Elever med intensifierat stöd Elever med särskilt stöd Elever med intensifierat eller särskilt stöd Antalet elever i grundskolan
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Hela landet 54 280 9,7 43 124 7,7 97 404 17,5 556 742
Nyland 15 515 9,4 14 676 8,9 30 191 18,3 165 398
Egentliga Finland 4 629 10,3 4 523 10,1 9 152 20,4 44 787
Satakunta 2 008 9,4 1 886 8,9 3 894 18,3 21 303
Egentliga Tavastland 1 769 10,0 1 190 6,7 2 959 16,7 17 748
Birkaland 5 449 10,4 3 141 6,0 8 590 16,4 52 251
Päijänne-Tavastland 2 131 11,0 1 828 9,5 3 959 20,5 19 333
Kymmenedalen 1 757 10,9 1 956 12,2 3 713 23,1 16 084
Södra Karelen 1 309 11,3   963 8,3 2 272 19,7 11 546
Södra-Savolax 1 206 9,4 1 017 8,0 2 223 17,4 12 788
Norra Savolax 2 525 10,8 1 600 6,8 4 125 17,6 23 429
Norra Karelen 1 656 11,3 1 179 8,1 2 835 19,4 14 609
Mellersta Finland 2 870 10,2 1 560 5,5 4 430 15,7 28 174
Södra Österbotten 1 716 8,1 1 431 6,8 3 147 14,9 21 186
Österbotten 2 115 10,6 1 148 5,8 3 263 16,4 19 922
Mellersta Österbotten 846 10,4 396 4,9 1 242 15,3 8 116
Norra Österbotten 4 615 8,7 2 996 5,6 7 611 14,3 53 193
Kajanaland  505 7,4  470 6,9 975 14,3 6 833
Lappland 1 388 8,1  1 053 6,1 2 441 14,2 17 152
Åland 271 9,4 111 3,8 382 13,2 2 890

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2017, Tabellbilaga 10. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter landskap 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2017/erop_2017_2018-06-11_tau_010_sv.html