Tabellbilaga 6. Elever med särskilt stöd i grundskolans årskurser 1–9 och inom tilläggsundervisning efter lärokurser i läroämnen 2017

Ämneslärokurser/studier enligt verksamhetsområde Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Allmän lärokurs tillämpas på lärokurserna i alla ämnen (inga individuella lärokurser) 15 877 6 525 24 22 426 53,1
Individuell lärokurs i ett ämne 2 218 2 876 4 5 098 12,1
Individuell lärokurs i 2–3 ämnen 2 786 2 533 12 5 331 12,6
Individuell lärokurs i minst fyra ämnen 3 392 3 867 33 7 292 17,3
Eleven studerar enligt verksamhetsområde 1 329 705 44 2 078 4,9
Totalt 25 602 16 506 117 42 225 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2017, Tabellbilaga 6. Elever med särskilt stöd i grundskolans årskurser 1–9 och inom tilläggsundervisning efter lärokurser i läroämnen 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2017/erop_2017_2018-06-11_tau_006_sv.html