Tabellbilaga 2. Specialundervisning på deltid, stödundervisning samt biträdes- och/eller tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd 2017 1)

Elevens stöd omfattar Elever med intensifierat stöd
Andel av antalet elever med intensifierat stöd, % Elever med särskilt stöd
Andel av antalet elever med särskilt stöd, % Elever med intensifierat eller särskilt stöd Andel av antalet elever med intensifierat eller särskilt stöd, %
Specialundervisning på deltid 40 372 74,4 17 212 39,9 57 584 59,1
Stödundervisning 29 999 55,3 15 707 36,4 45 706 46,9
Biträdes- och/eller tolkningstjänster 20 667 38,1 25 028 58,0 45 695 46,9
Andra än ovan nämnda stödformer 14 306 26,4 12 013 27,9 26 319 27,0
1) Intensifierat och särskilt stöd som eleven fått kan innehålla flera stödformer, t.ex. både specialundervisning på deltid och biträdes- och/eller tolkningstjänster.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2017, Tabellbilaga 2. Specialundervisning på deltid, stödundervisning samt biträdes- och/eller tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd 2017 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2017/erop_2017_2018-06-11_tau_002_sv.html