Tabellbilaga 10. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter landskap 2016

Landskap Elever med intensifierat stöd Elever med särskilt stöd Elever med intensifierat eller särskilt stöd Antalet elever i grundskolan
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Hela landet - 49 442 9,0 41 037 7,5 90 479 16,4 550 236
Nyland 13 851 8,6 13 652 8,4 27 503 17,0 161 748
Egentliga Finland 4 381 9,9 4 269 9,6 8 650 19,5 44 386
Satakunta 1 829 8,6 1 824 8,6 3 653 17,2 21 236
Egentliga Tavastland 1 587 8,9 1 145 6,4 2 732 15,3 17 873
Birkaland 5 159 10,1 2 993 5,8 8 152 15,9 51 285
Päijänne-Tavastland 1 942 10,1 1 892 9,8 3 834 19,9 19 232
Kymmenedalen 1 633 10,1 1 890 11,7 3 523 21,9 16 101
Södra Karelen 1 194 10,3  938 8,1 2 132 18,5 11 542
Södra-Savolax 1 166 9,0 997 7,7 2 163 16,6 13 008
Norra Savolax 2 354 10,0 1 539 6,6 3 893 16,6 23 488
Norra Karelen 1 548 10,6 1 103 7,5 2 651 18,1 14 627
Mellersta Finland 2 589 9,3 1 498 5,4 4 087 14,7 27 782
Södra Österbotten 1 538 7,3 1 447 6,9 2 985 14,2 21 090
Österbotten 1 905 9,8 1 079 5,5 2 984 15,3 19 529
Mellersta Österbotten 735 9,1 408 5,0 1 143 14,1 8 091
Norra Österbotten 4 080 7,8 2 869 5,5 6 949 13,2 52 476
Kajanaland  411 6,0  430 6,3 841 12,2 6 878
Lappland 1 253 7,4  994 5,8 2 247 13,2 17 015
Åland 287 10,1 70 2,5 357 12,5 2 849

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2016, Tabellbilaga 10. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter landskap 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2016/erop_2016_2017-06-13_tau_010_sv.html