Liitetaulukko 10. Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat maakunnittain 2016

Maakunta Tehostettua tukea saaneet oppilaat Erityistä tukea saaneet oppilaat Tehostettua tai erityistä tukea saaneet oppilaat Perus-
koulun oppilas-
määrä
Yhteensä Osuus peruskoulun oppilas-
määrästä, %
Yhteensä Osuus peruskoulun oppilas-
määrästä, %
Yhteensä Osuus peruskoulun oppilas-
määrästä, %
Koko maa 49 442 9,0 41 037 7,5 90 479 16,4 550 236
Uusimaa 13 851 8,6 13 652 8,4 27 503 17,0 161 748
Varsinais-Suomi 4 381 9,9 4 269 9,6 8 650 19,5 44 386
Satakunta 1 829 8,6 1 824 8,6 3 653 17,2 21 236
Kanta-Häme 1 587 8,9 1 145 6,4 2 732 15,3 17 873
Pirkanmaa 5 159 10,1 2 993 5,8 8 152 15,9 51 285
Päijät-Häme 1 942 10,1 1 892 9,8 3 834 19,9 19 232
Kymenlaakso 1 633 10,1 1 890 11,7 3 523 21,9 16 101
Etelä-Karjala 1 194 10,3  938 8,1 2 132 18,5 11 542
Etelä-Savo 1 166 9,0 997 7,7 2 163 16,6 13 008
Pohjois-Savo 2 354 10,0 1 539 6,6 3 893 16,6 23 488
Pohjois-Karjala 1 548 10,6 1 103 7,5 2 651 18,1 14 627
Keski-Suomi 2 589 9,3 1 498 5,4 4 087 14,7 27 782
Etelä-Pohjanmaa 1 538 7,3 1 447 6,9 2 985 14,2 21 090
Pohjanmaa 1 905 9,8 1 079 5,5 2 984 15,3 19 529
Keski-Pohjanmaa 735 9,1 408 5,0 1 143 14,1 8 091
Pohjois-Pohjanmaa 4 080 7,8 2 869 5,5 6 949 13,2 52 476
Kainuu  411 6,0  430 6,3 841 12,2 6 878
Lappi 1 253 7,4  994 5,8 2 247 13,2 17 015
Ahvenanmaa 287 10,1 70 2,5 357 12,5 2 849

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2016, Liitetaulukko 10. Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat maakunnittain 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2016/erop_2016_2017-06-13_tau_010_fi.html