Liitetaulukko 4. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat oppivelvollisuuden pituuden mukaan 2016

Oppivelvollisuuden pituus Esiopetus Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat 7–9 Lisäopetus Yhteensä Yhteensä, %
Ei pidennettyä oppivelvollisuutta 70 17 389 13 029 33 30 521 74,4
Pidennetty oppivelvollisuus 888 6 559 2 998 71 10 516 25,6
Yhteensä 958 23 948 16 027 104 41 037 100,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2016, Liitetaulukko 4. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat oppivelvollisuuden pituuden mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2016/erop_2016_2017-06-13_tau_004_fi.html