Tabellbilaga 6. Elever med särskilt stöd i grundskolans årskurser 1–9 och inom tilläggsundervisning efter lärokurser i läroämnen 2015

Ämneslärokurser/studier enligt verksamhetsområde Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Allmän lärokurs tillämpas på lärokurserna i alla ämnen (inga individuella lärokurser) 13 374 5 803 28 19 205 49,2
Individuell lärokurs i ett ämne 2 353 2 917 8 5 278 13,5
Individuell lärokurs i 2–3 ämnen 2 437 2 497 4 4 938 12,6
Individuell lärokurs i minst fyra ämnen 3 612 3 933 48 7 593 19,4
Eleven studerar enligt verksamhetsområde 1 324 693 37 2 054 5,3
Totalt 23 100 15 843 125 39 068 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2015, Tabellbilaga 6. Elever med särskilt stöd i grundskolans årskurser 1–9 och inom tilläggsundervisning efter lärokurser i läroämnen 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2015/erop_2015_2016-06-13_tau_006_sv.html