Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2015

Läropliktens längd Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Inte förlängd läroplikt 61 16 472 12 819 45 29 397 73,5
Förlängd läroplikt 878 6 628 3 024 80 10 610 26,5
Totalt 939 23 100 15 843 125 40 007 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2015, Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2015/erop_2015_2016-06-13_tau_004_sv.html