Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2014

Plats för genomförande av undervisning Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Undervisning helt i grupper inom den allmänna undervisningen 219 4 485 2 786 24 7 514 19,1
51–99 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 67 3 175 3 981 1 7 224 18,3
21–50 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 23 2 125 1 954 5 4 107 10,4
1–20 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 19 2 801 1 964 4 4 788 12,1
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, annan än specialskola 388 7 158 3 392 38 10 976 27,8
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, specialskola 202 2 619 1 898 92 4 811 12,2
Totalt 918 22 363 15 975 164 39 420 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 11.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2014, Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2014/erop_2014_2015-06-11_tau_005_sv.html