Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2014

Läropliktens längd Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Inte förlängd läroplikt 49 15 635 13 028 61 28 773 73,0
Förlängd läroplikt 869 6 728 2 947 103 10 647 27,0
Totalt 918 22 363 15 975 164 39 420 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 11.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2014, Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2014/erop_2014_2015-06-11_tau_004_sv.html