Tabellbilaga 6. Elever med särskilt stöd i grundskolans årskurser 1–9 och inom tilläggsundervisning efter lärokurser i läroämnen 2013

Ämneslärokurser/studier enligt verksamhetsområde Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Allmän lärokurs tillämpas på lärokurserna i alla ämnen (inga individuella lärokurser) 12 176 5 613 40 17 829 46,0
Individuell lärokurs i ett ämne 2 196 3 225 10 5 431 14,0
Individuell lärokurs i 2–3 ämnen 2 251 2 415 17 4 683 12,1
Individuell lärokurs i minst fyra ämnen 4 326 4 357 90 8 773 22,7
Eleven studerar enligt verksamhetsområde 1 302 665 44 2 011 5,2
Totalt 22 251 16 275 201 38 727 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Vainio 029 551 2915, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2013, Tabellbilaga 6. Elever med särskilt stöd i grundskolans årskurser 1–9 och inom tilläggsundervisning efter lärokurser i läroämnen 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2013/erop_2013_2014-06-12_tau_006_sv.html