Tabellbilaga 3. Grundskolelever som fått intensifierat stöd 2011– 2013

År Förskole-
undervisning
Årskurser
1–2
Årskurser
3–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Andel av antalet elever i grundskolan, % Antalet elever i grundskolan
2011 240 3 841 8 454 5 324 97 17 956 3,3 541 931
2012 219 5 708 13 611 7 854 16 27 408 5,1 539 545
2013 193 7 172 17 084 10 538 46 35 033 6,5 540 477

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Vainio 029 551 2915, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2013, Tabellbilaga 3. Grundskolelever som fått intensifierat stöd 2011– 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2013/erop_2013_2014-06-12_tau_003_sv.html