Tabellbilaga 2. Specialundervisning på deltid, stödundervisning samt biträdes- och/eller tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd 2013 1)

Elevens stöd omfattar Elever med intensifierat stöd
Andel av antalet elever med intensifierat stöd, % Elever med särskilt stöd
Andel av antalet elever med särskilt stöd, % Elever med intensifierat eller särskilt stöd Andel av antalet elever med intensifierat eller särskilt stöd, %
Specialundervisning på deltid 25 813 73,7 14 609 36,9 40 422 54,1
Stödundervisning 19 813 56,6 13 292 33,5 33 105 44,3
Biträdes- och/eller tolkningstjänster 14 621 41,7 22 455 56,7 37 076 49,7
Andra än ovan nämnda stödformer 9 016 25,7 10 576 26,7 19 592 26,2
1) Intensifierat och särskilt stöd som eleven fått kan innehålla flera stödformer, t.ex. både specialundervisning på deltid och biträdes- och/eller tolkningstjänster.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Vainio 029 551 2915, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2013, Tabellbilaga 2. Specialundervisning på deltid, stödundervisning samt biträdes- och/eller tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd 2013 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2013/erop_2013_2014-06-12_tau_002_sv.html