Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2013

Årskurser / kön
Elever med intensifierat stöd Elever med särskilt stöd Elever med intensifierat eller särskilt stöd Antalet elever i grundskolan
Totalt Andel av antalet elever i grundskolan, % Totalt Andel av antalet elever i grundskolan, % Totalt Andel av antalet elever i grundskolan, %
Förskole-
undervisning
193 1,6 907 7,7 1 100 9,3 11 776
Årskurser
1–6
24 256 6,9 22 251 6,3 46 507 13,2 351 663
Årskurser
7–9
10 538 6,0 16 275 9,2 26 813 15,2 176 008
Tilläggs-
undervisning
46 4,5 201 19,5 247 24,0 1 030
Totalt 35 033 6,5 39 634 7,3 74 667 13,8 540 477
Pojkar 22 762 8,2 27 575 10,0 50 337 18,2 277 056
Flickor 12 271 4,7 12 059 4,6 24 330 9,2 263 421

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Vainio 029 551 2915, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2013, Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2013/erop_2013_2014-06-12_tau_001_sv.html