Tabellbilaga 9. Specialstuderande i yrkesutbildning efter plats för genomförande av undervisning 2004-2011

År I specialyrkes-
läroanstalt
I annan
läroanstalt som
erbjuder yrkesutbildning
Totalt 1) Andel av antalet
studerande i
yrkesutbildning,
%
Antal
studerande i
yrkesutbildning
I grupp för specialundervisning I grupp för
allmänundervisning 2)
2004 2 493 1 557 8 401 12 451 5,4 230 823
2005 2 464 1 863 9 618 13 945 5,7 243 398
2006 2 461 1 693 10 762 14 916 5,8 256 872
2007 2 461 1 718 11 279 15 458 5,8 266 479
2008 2 397 1 605 12 460 16 462 6,0 275 498
2009 2 536 1 659 14 066 18 261 6,5 281 572
2010 2 497 1 872 14 944 19 313 6,9 279 863
2011 2 579 1 805 15 679 20 063 7,2 279 266
1) År 2011 studerade 19 116 av de specialstuderande i läroplansbaserad utbildning i läroanstaltsform, 735 i utbildning som förbereder för fristående examen och 212 i läroavtalsutbildning.
2) Inkluderar läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform som anordnats i grupper inom den allmänna undervisningen, utbildning som förbereder för fristående examen i annan än specialyrkesläroanstalt samt all läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2012, Tabellbilaga 9. Specialstuderande i yrkesutbildning efter plats för genomförande av undervisning 2004-2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2012/erop_2012_2013-06-12_tau_009_sv.html