Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2012

Plats för genomförande av undervisning Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Undervisning helt i grupper inom den allmänna undervisningen 203 4 734 2 965 54 7 956 19,4
51–99 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 40 3 229 4 494 8 7 771 18,9
21–50 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 4 1 846 1 930 2 3 782 9,2
1–20 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen 38 2 830 1 933 6 4 807 11,7
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, annan än specialskola 442 7 275 3 738 72 11 527 28,1
Undervisning helt och hållet i specialgrupp, specialskola 208 2 834 2 003 128 5 173 12,6
Totalt 935 22 748 17 063 270 41 016 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2012, Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter plats för genomförande av undervisning 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2012/erop_2012_2013-06-12_tau_005_sv.html